VAD INGÅR?

​Vanligtvis är att vi tar ett fast pris på stomrest hus upp till vattentätt och provtryckt klimatskal. I det ingår allt material och ritningsarbete, konstruktionsritningar, kundanpassning, projektering och så vidare.

    Men vi är även involverade i färdigställandet i hög grad. Oberoende om detta görs av våra snickare, en lokal snickarfirma,

eller i egen regi så finns vi tillhands igenom hela processen.


VANLIGA UPPGIFTER INKLUDERAR:

 • Upphandling av till exempel. kakling, el, VA.
 • Mängdning och inköp av material.
 • Detaljskisser/ritningar till hantverkare.
 • Bollplank runt materialval/estetik
 • Förmånliga priser på mängder av material
 • Kontaktperson för hantverkarna
 • Uppföljning av budget och uppdateringar.
 • Kontakt med kvalitetsansvarig och kommun.
 • Platsbesök och byggmöten.

Detta upplägg ger flera fördelar – främst är man inte låst vid en förutbestämd uppsättning material och lösningar. Utan genom bygget kan man av estetiska, funktionella, eller budgetmässiga skäl påverka dessa val – val som i slutändan ofta är de som sätter prägel på hela huset. Vidare är varje hus unikt vilket gör det svårare att ta ett fast pris på helheten – och av erfarenhet har vi sett att de fasta priserna vida överstiger de rörliga.

​    Priset för ett nyckelfärdigt hus varierar därmed med ett flertal faktorer förutom storlek, standard, komplexitet och ort.

BYGGSYSTEM

Att bygga hus med reglar, mineralull och fuktspärr har vi gjort länge i sverige och vi vet att det fungerar väl – rätt utfört.


MED LÄTTBALK SÅ FINNS DET DOCK FLERA FÖRDELAR:

 • minimal köldbrygga tack vare det smala livet bäddar för bättre u-värden. 
 • full väggtjocklek uppnås med en regeltjocklek vilket underlättar arbetet
  på plats.
 • lättbalkar är raka vid leverans, och varken slår sig eller krymper. Det ger förutsättningar för en bättre vägg  långsiktigt samt bättre nogrannhet.

Balkarna levereras till byggplats färdigkapade och uppmärkta. Detta bidrar till en snabb stomresning och underlättar kvalitets-säkringen på plats. När klimatskalet är vädertätt, så isoleras det innifrån för att sedan genomgå två stycken prov-tryckningar och sökning efter läckor med värmekamera.

    Isoleringen vi använder kommer från Isover och består av deras 33 isolerings-skivor, ångbroms samt åldersbeständiga tape.

MASONITE SYSTEM hämtar sin uppbyggnad från klassiska och beprövade fackverks och regelväggar – men i en uppdaterad och förbättrad variant. 

    En Masonite regel är uppbyggd som en I - balk i utformningen. De är överlägsna vanliga träreglar då de kan fås i väggens hela tjocklek, spikraka vid leverans och slår sig inte, bättre isoleringsvärden samt lätta att hantera och bygga med.

    Byggsystemet har en uppbyggnad och ett material i sin kärna som representerar de det bästa marknaden kan erbjuda idag med hänsyn till energihushållning, kvalitet och fuktsäkerhet.

    Oberoende av system så kombinerat med marknadens bäst isolerade fönster, en extremt isolerad grund, moderna ventilations och uppvärmningslösningar, samt sinnrika detaljer minimerar vi husets energibehov och därmed er framtida driftskostnad.